• wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi normami i zaleceniami Zleceniodawcy
  • zapewnienie właściwych warunków BHP i Kodeksu Pracy
  • zachowanie czystości i kultury pracy