• powierzchnie ścian i sufitów mierzymy dalmierzem laserowym najwyższej klasy (aktualny certyfikat)
  • pomiar dokonywany jest przed rozpoczęciem prac w obecności Inwestora lub przedstawiciela Inwestora
  • okna dachowe ? ich obróbka jest liczona dodatkowo
  • wykonanie otworów drzwiowych oraz przejść jest liczone dodatkowo ze względu na zastosowanie specjalnych wzmocnionych profili
  • belki, słupy, podciągi obrabiane mnożone są x3
  • istnieje możliwość wykonania prac przygotowawczych przed wykonaniem ocieplenia pianą pur